Op deze website is informatie te vinden over de Voorburgse Schildkropper en haar speciaalclub, de Nationale Voorburgse Schildkropperclub, opgericht op 1 juni 1968.

NIEUW:

Foto’s van de Najaarsdag op 15 oktober 2022, van de Clubshow 2022, van de Voorjaarsdag op 18 maart 2023 en van het hokbezoek bij Henk en Rikus op 1 juli 2023.

CLUBKAMPIOEN 2022: HENK VEENSTRA

ZIE CLUBNIEUWS: Verslag hokbezoek 2022 door Siep.

De Nationale Voorburgse Schildkropperclub stelt zich ten doel het ras in stand te houden en te verbreiden, zowel nationaal als internationaal.
Deze website kan daaraan ook bijdragen.

De club organiseert jaarlijks twee fokkersdagen.
In het najaar is aan deze dag een ééndagskeuring verbonden. Ook wordt er dan een thema behandeld waar in het showseizoen extra aandacht aan zal worden besteed. Op de voorjaarsdag, gekoppeld aan de jaarvergadering vindt, ondersteund door foto’s van showdieren een evaluatie van het afgelopen seizoen (en het thema) plaats.

Clubkampioen 2022 Zwarte duivin oud van Henk Veenstra 97 punten.

De Voorburgse Schildkropper heeft een fantastisch karakter: actief, vertrouwelijk en zeer levendig, broedt zeer goed en brengt zelf de jongen groot.

 Dit zijn eigenschappen waardoor het ras voor beginnende en ervaren liefhebbers zeer geschikt is.

Jaarlijks worden er op diverse shows district shows ondergebracht, en vindt er een clubshow plaats met ongeveer 100 inzendingen.

Na meer dan 80 jaar erkenning staat dit betrekkelijk jonge ras op een hoog kwaliteitspeil.

Het vriendelijke karakter samen met de tekening, een gekleurd vleugelschild, zijn unieke ras eigenschappen welke bijzonder boeien!

Wie eraan begint gaat het weten en zal deze kropper nooit weer vergeten!!!

Veel plezier tijdens uw reis op onze website!