Bestuur

Nationale Voorburgse Schildkropper Club
Opgericht: 1 juni 1968

Erevoorzitter Dick Hamer
Erelid Henk Supheert
Rasbewakers R. Hagenauw
J. van de Siepkamp
Voorzitter Ad van Eekelen
Gastelseweg 130
4705 AD Roosendaal
Tel. 0165-549526
advaneekelen@hetnet.nl
Secretaris Rikus Hagenauw
Trenakkerweg 2
9321 TR Peize
Tel. 050-5032924
renkhagenauw@gmail.com
Penningmeester Henk Veenstra
It Skutjse 7
9074 DN Hallum. Tel. 0518-432278
h.veenstra4@upcmail.nl
Leden Peter van Kaam
Minahassastraat  55
2022 PT  HAARLEM
Tel. 023-737 0139 – 06-12669374
famvankaam55@gmail.com
   

Contributie: € 15,00 voor leden en € 7,50 voor jeugdleden; verenigingsjaar jan t/m dec.

Rekeningnummer: NL91INGB 0000 6941 63 t.n.v. penningmeester NVSC te Hallum.