Op deze website is informatie te vinden over de Voorburgse Schildkropper en haar speciaalclub, de Nationale Voorburgse Schildkropperclub, opgericht op 1 juni 1968.

Door op de tekstbalkjes aan de zijkant te klikken kunt u gerichte informatie krijgen over de verschillende onderwerpen.
De Nationale Voorburgse Schildkropperclub stelt zich ten doel het ras in stand te houden en te verbreiden, zowel nationaal als internationaal. Deze website kan daarin ook bijdragen. De club organiseert jaarlijks twee fokkersdagen (zie Clubnieuws). In het najaar is aan deze dag een ééndagskeuring verbonden. Ook wordt er dan een thema behandeld waar in het showseizoen extra aandacht aan zal worden besteedt. Op de voorjaarsdag, gekoppeld aan de jaarvergadering vindt dan ondersteund door foto’s van showdieren een evaluatie van het afgelopen seizoen (en het thema) plaats.
Clubkampioen 2009:
Blauwongebande duivin jong van Gerold de Maag
De Voorburgse Schildkropper heeft een fantastisch karakter:

actief, vertrouwelijk en zeer levendig,
broedt zeer goed en brengt zelf de jongen groot.

Dit zijn eigenschappen waardoor het ras voor beginnende en ervaren liefhebbers zeer geschikt is.

Jaarlijks worden er op diverse shows districtshows ondergebracht, en vindt er een clubshow plaats met ongeveer 100 inzendingen.

Na meer dan 70 jaar erkenning staat dit betrekkelijk jonge ras op een hoog kwaliteitspeil.
Het vriendelijke karakter samen met de tekening, een gekleurd vleugelschild, zijn unieke raseigenschappen welke bijzonder boeien!

Wie eraan begint gaat het weten en zal deze kropper nooit weer vergeten!!!

Veel plezier tijdens uw reis op onze website!

Clubkampioen 2010:
Blauwgebande duivin oud van Ferdi Lamers
Clubkampioen 2011:
Rode doffer jong van Thei Eumelen
Clubkampioen 2013:
Bruinzilvergebande duivin oud van Bert Vreeman
Clubkampioen 2012:
Blauwzwartgebande duivin jong van Ferdi Lamers
Clubkampioen 2015:
Blauwzwart geb. duivin oud Bert Vreeman
Clubkampioen 2014:
Rode doffer oud van Ad van Eekelen