Bestuur

Nationale Voorburgse Schildkropperclub Opgericht: 1 juni 1968.

Voor meer info kunt u vrijblijvend contact opnemen met:
Voorzitter:
Ad van Eekelen
Gastelseweg 130
4705 AD  Roosendaal
tel: 0165-549526
e-mail: advaneekelen@hetnet.nl
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Erevoorzitter:
Erelid:
Leden van Verdienste:
Rasbewakers:
ING-bank:
Contributie:
Rikus Hagenauw
Trenakkerweg 2
9321 TR  Peize
tel: 050-5032924
e-mail: rhagenauw@planet.nl
Henk Veenstra
It Skutjse 7
9074 DN  Hallum
tel: 0518-432278
e-mail: h.veenstra4@upcmail.nl
P.J.M. van Kaam jr.
Minahasstraat 55
2022 PT Haarlem
tel: 023-7370139
e-mail:
Bert Vreeman
Buulsdijk 5
7054 AD  Westendorp
tel: 0315-248807   06-30069480
e-mail: vreemanbert@gmail.com
Dick Hamer
Henk Supheert
A.G. Glew
C. Kok
Rikus Hagenauw
Jouke van de Siepkamp
Verenigingsjaar van januari t/m. december,
Leden € 15,00 per jaar.
Jeugdleden € 7,50 per jaar.
Rekening nummer: NL91ING 0000 6941 63 tnv penningmeester NVSC te Hallum.